Auto : Tìm kiếm + Lưu trữ + Quảng bá >>> Thương hiệu của bạn >>> Trên 1000+ Websize Tìm kiếm 1000+ Nhà Cung Cấp

Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 🛰🚀 Top1Tech 🛰🚀 𝐊𝐡𝐚̉𝐨 𝐬𝐚́𝐭 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐲́ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐝𝐚̣𝐲 𝐜𝐮̉𝐚 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐤𝐲̀ 𝟐, 𝐧𝐚̆𝐦 𝐡𝐨̣𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟐 Nhằm mục … , shares-2✔️ , likes-106❤️️ , date-2022-11-11 13:48:11🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🏆🎡⛷🇻🇳🚁🏇🇦🇺🍞🇨🇳🍹🏂🇩🇪🏊🏍🏀🇺🇸🍎🥇🇰🇷🥉🇯🇵🥈🇬🇧 …
𝐊𝐡𝐚̉𝐨 𝐬𝐚́𝐭 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐲́ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐝𝐚̣𝐲 𝐜𝐮̉𝐚 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐤𝐲̀ 𝟐, 𝐧𝐚̆𝐦 𝐡𝐨̣𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟐

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM rất mong các bạn sinh viên đóng góp ý kiến đánh giá cho hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2, năm học 2021-2022.

👉 Đối tượng: Sinh viên khóa 47 (2021) trở về trước.
👉 Môn học đánh giá: Các môn học trong học kỳ 2, năm học 2021-2022.
👉 Chi tiết và hướng dẫn: dkmh.hcmuaf.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=3290

Mọi thông tin trong phiếu khảo sát sẽ được lưu trữ và khai thác bởi Phòng Quản lý chất lượng.

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK TO THIS BRAND SUPPLIER

Code Embed: No embed code was found for TOP1VIETNAM-160089624104655


🌍🇦🇲🚀🏜⛰🇧🇪📺☎️🇨🇿📕📦🇬🇫👯💃🇬🇪🏪🗼🇩🇴🏗🏦🐯🐲🇵🇬…
#𝐊𝐡𝐚𝐨 #𝐬𝐚𝐭 #𝐥𝐚𝐲 #𝐲 #𝐤𝐢𝐞𝐧 #𝐬𝐢𝐧𝐡 #𝐯𝐢𝐞𝐧 #𝐯𝐞 #𝐡𝐨𝐚𝐭 #đ𝐨𝐧𝐠 #𝐠𝐢𝐚𝐧𝐠 #𝐝𝐚𝐲 #𝐜𝐮𝐚 #𝐠𝐢𝐚𝐧𝐠 #𝐯𝐢𝐞𝐧 #𝐡𝐨𝐜 #𝐤𝐲 #𝟐 #𝐧𝐚𝐦 #𝐡𝐨𝐜 #𝟐𝟎𝟐𝟏𝟐𝟎𝟐𝟐Nhằm #mụcTop1Vietnam
TOP16 - Top1Tech.vn - TopTechFest.vn
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart